Algemene voorwaarden PC-Lab.be V4.0

De volgende voorwaarden gelden vanaf 10 februari 2017 voor PC-Lab.be en vervangen alle vorige voorwaarden.
 
 
VERKOOPSVOORWAARDEN:
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 
OFFERTES:
Opgemaakte offertes zijn geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode is aangeduid, gedurende 14 dagen na de dagtekening. Enkel erkende vertegenwoordigers kunnen PC-Lab.be geldig verbinden. De goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of bestelbon.
 
LEVERING- en UITVOERINGSTERMIJN:
Levering gebeurt bij PC-Lab.be door zijn eigen express koerierdienst, behoudens ander sluitende schriftelijke afspraak. Alle opgegeven leveringen en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren (tenzij specifiek anders vermeld op offerte, bestelbon of factuur).
 
HERSTELLINGEN:
Voor herstellingen van een computer/notebook/laptop/printer/scanner/onderdelen en dergelijke toestellen zijn de tarieven 65,00 euro inclusief btw per toestel, tenzij tijdens de gratis analyse andere problemen/conflicten vastgesteld zijn op vb.: hardware/software gebied, zal er een prijsofferte opgemaakt worden met het totaalbedrag voor de herstelling. Te vervangen hardware of te vernieuwen software is steeds exclusief in de prijs van een herstelling. Voor Apple toestellen zoals iMac/iPad zijn de tarieven voor een herstelling 80,00 euro inclusief btw per toestel, tenzij tijdens de gratis analyse andere problemen/conflicten vastgesteld zijn op vb.: hardware/software gebied, zal er een prijsofferte opgemaakt worden met het totaalbedrag voor de herstelling. Te vervangen hardware of te vernieuwen software is steeds exclusief in de prijs van een herstelling.
 
ONDERHOUD:
Voor een algemeen onderhoud van een computer/notebook/laptop/printer/scanner en dergelijke toestellen zijn de tarieven 80,00 euro inclusief btw per toestel, tenzij tijdens de gratis analyse andere problemen/conflicten vastgesteld zijn op vb.: hardware/software gebied, zal er een prijsofferte opgemaakt worden met het totaalbedrag voor de herstelling. Te vervangen hardware of te vernieuwen software is steeds exclusief in de prijs van een herstelling. Voor Apple toestellen zoals iMac/iPad zijn de tarieven voor een algemeen onderhoud 105,00 euro inclusief btw per toestel, tenzij tijdens de gratis analyse andere problemen/conflicten vastgesteld zijn op vb.: hardware/software gebied, zal er een prijsofferte opgemaakt worden met het totaalbedrag voor de herstelling. Te vervangen hardware of te vernieuwen software is steeds exclusief in de prijs van een herstelling.
 
NO CURE NO PAY GARANTIE:
Voor alle computerherstelling/reparaties/onderhoud geld er een NO CURE NO PAY GARANTIE m.a.w. geen oplossing = geen kosten. Deze garantie is enkel toepasselijk op computer/notebook/laptop/printer/scanner/onderdelen en dergelijke toestellen, met uitzondering van Smartphone/iDevices/tablets en mobiele telefoons. De garantie is toepasselijk als de herstelling niet is geslaagd voor het te herstellen probleem/geanalyseerde vastgestelde probleem. De geldigheid van de garantie NO CURE NO PAY is 3 dagen geldig vanaf de hersteldatum/factuurdatum en enkel met bewijs van factuur.
 
SOFTWARE/HARDWARE VERKOOP:
Alle software bij PC-Lab.be word digitaal geleverd per e-mail waar de klant de nodige download link en legitieme serienummer/activatiesleutel/licentiecertificaat voor de aangekochte software zal vinden. Voor online aankopen van software/hardware dient men 18 jaar of ouder te zijn. De installatie/configuratie voor de aangekocht software kan ook gratis uitgevoerd worden door PC-Lab.be tenzij anders overeengekomen. Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling en, wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de prijs. Dit geldt zowel voor software/hardware. Tot zolang kan de klant de goederen niet vervreemden of er op enige wijze over beschikken en/of er wijzigingen aan doorvoeren. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen wij het recht hebben om de goederen terug te eisen bij de klant op zijn risico en kosten, zelfs indien zij reeds geïnstalleerd en/of in gebruik zijn, zulks zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, nu wij daartoe door de klant ingevolge zijn bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Intussen moeten de goederen in dezelfde staat bewaard blijven. PC-Lab.be werkt met verschillende distribiteurs/leveranciers/fabrikanten voor zowel als software als hardware componenten voor computers/notebooks/tablets/Smartphones/printers/onderdelen en dergelijke. PC-Lab.be is niet verantwoordelijk voor beschadigde/defecte/fabricage fouten van de aangekochte software/hardware, PC-Lab.be is wel bevoegd om het nodige te doen en deze via zijn distribiteurs/leveranciers/fabrikant om te wisselen, er kan hiervoor geen enkele terugbetaling geaccepteerd worden.
 
SOFTWARE/HARDWARE ABONNEMENT:
Abonnementen voor software en/of hardware bij PC-Lab.be worden steeds jaarlijks automatisch verlengd tenzij dat de klant voor de vervaldag van de hernieuwing van zijn abonnement deze stopzet/aanvraag dient dat men geen verlenging wenst. Ook voor gratis abonnementen worden voor het 2de jaar automatisch verlengd aan vooraf meegedeelde tarieven/offerte.
Voor het stopzetten van een abonnement of verhuizen naar een andere leveranciers is het steeds de taak van de klant om deze tijdig aan te vragen voor de nieuwe abonnementsperiode.
 
DOMEINNAAM en HOSTING
Een abonnement voor domeinnaam en/of hosting bij PC-Lab.be worden steeds jaarlijks automatisch verlengd tenzij dat de klant voor de vervaldag van de hernieuwing van zijn abonnement deze stopzet/aanvraag dient dat men geen verlenging wenst. Ook voor gratis domeinnamen/hosting abonnementen worden voor de 2de jaar automatisch verlengd aan vooraf meegedeelde tarieven/offerte.
Voor het stopzetten van een abonnement of verhuizen naar een andere registrar/provider is het steeds de taak van de klant om deze tijdig aan te vragen voor de nieuwe abonnementsperiode.
 
WEBSITES
Voor onze algemene voorwaarden voor website/webdesign/web applicatie verwijzen wij naar onze partners T-PI.be en Sonorado
.
 
FACTUUR en BETALING:
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze facturen op hun datum contant betaalbaar, te Achiel van Eechautestraat 21, 9800 Deinze (na afspraak). Bij herstellingen ter plaatse zijn de facturen steeds contant te betalen, tenzij anders overeengekomen. De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door PC-Lab.be aangegeven wijze. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de navolgende vergoedingen. Vanaf de vervaldatum van de factuur zal er een herinnering verstuurd worden waar 15,00 euro administratie en verwerkingskosten/nalatigheidskosten aangerekend zal worden. Na 2 herinneringen zal ingebreke gesteld worden waar voor elk verschuldigd bedrag zal van rechtswege en zonder dat sommatie en ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidsinterest opleveren, berekend op basis van de referentie intrestvoet van de Europese Centrale Bank. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met 10% als conventionele forfaitaire schadevergoeding of met een minimum van 50,00 euro vergoeding per factuur, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 
EIGENDOMSVOORBEHOUD:
Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling en, wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen (zowel hardware als software) voor, tot aan de volledige betaling van de prijs. Tot zolang kan de klant de goederen niet vervreemden of er op enige wijze over beschikken en/of er wijzigingen aan doorvoeren. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen wij het recht hebben om de goederen terug te eisen bij de klant op zijn risico en kosten, zelfs indien zij reeds geïnstalleerd en/of in gebruik zijn, zulks zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, nu wij daartoe door de klant ingevolge zijn bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Intussen moeten de goederen in dezelfde staat bewaard blijven.
 
KLACHTEN:
Geen enkele klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk per aangetekende post brief aan PC-Lab.be (T.A.V. RMA / PC-Lab.be - Achiel van Eechautestraat 21, 9800 Deinze) is gericht, kan binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. Bovendien moet de klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking ervan gemeld te worden op de wijze zoals in dit artikel uiteengezet. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichting onze facturen te betalen op hun vervaldag.
 
Website: www.pc-lab.be   -   Email: info@pc-lab.be
© 2020 PC-Lab.be - Alle rechten voorbehouden
 

Échte computer service!

  • De nummer 1 in België
  • Snelle service zonder wachttijd
  • 98% slaagkans
  • 7/7 bereikbaar
  • Ondersteuning door experts

Computer hulp nodig? Aarzel niet...

+32 9 396 10 00
Maandag tot donderdag van 09.00u tot 18.00u.
Vrijdag van 09.00u tot 16.00u.
Zaterdag van 10.00 tot 16.00u.
Zondag van 10.00 tot 12.00u.

Deze pagina delen


Recensies PC-Lab.be

Onze klanten beoordelen ons op bereikbaarheid, termijn en prijs/kwaliteit.

2019-12-03
Rita Wullens
Blij dat ik jullie service heb ontdek. Buiten een prima service ook super vriendelijke en geduldige mensen. Bedankt en nog heel veel succes. Rita
2019-11-23
Jacques Vanobbergen
super tevreden!
2019-11-22
Bertrand
Voor een 70 plusser niet altijd evident om zelf computerproblemen op te lossen en een nieuwe tablet te installeren. Met de hulp van Dave en Renaat is dit probleemloos verlopen.
2019-11-22
Lucien Mortier
Bij mijn laptop en desktop waren er hardware en software problemen maar die zijn binnen de korste keren opgelost.Indien er zich nog mankementen moesten voordoen dan weet ik waar naartoe. Ben super tevreden.
» Lees alle boordelingen