Privacybeleid van PC-Lab

Algemeen:
De algemene voorwaarden, vermeld op de achterzijde van de factuur of van de bestelbon en ondergetekend voor akkoord door de klant of bevestigd per email/online aanvraag door de klant, zijn enkel en bij uitsluitsel van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke zijn vermeld. De bestekken en prijsoffertes online en offline zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de zeven dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 7 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Het is mogelijk dat PC-Lab meer tijd nodig kan hebben als het gaat over een recovery van verloren bestanden/systeem, Leveringstermijnen zijn louter ter informatie. Een vertraging in de leveringstermijn geeft in geen geval recht op een annulering van de overeenkomst of schadevergoeding. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Rechten worden in voorkomend geval aan client steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat client de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten op het gebied van PC-Lab verleent, waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens met behulp van door leverancier beheerde programmatuur en apparatuur. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten.
Privacybeleid:
www.pc-lab.be heet u welkom! Deze site is eigendom van PC-Lab. Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop informatie die u verstrekt via deze site wordt ingezameld, gebruikt en doorgegeven. Wij adviseren u om de tekst van dit privacybeleid geheel te lezen, vooraleer u deze site gebruikt of er informatie aan verstrekt. Uw toestemming door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen, gebruik en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Actieve informatieverzameling zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, enqueteformulieren en/of chat rooms. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).
Beveiliging:
We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens van uw computer naar onze site te beschermen en om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Bemerk evenwel dat handelingen over het Internet nooit 100 % veilig of storingsvrij zijn. Dat geldt in het bijzonder voor e-mails die van en naar deze site verzonden worden. U dient daarom zorgvuldig te bepalen welke informatie u via e-mail naar ons zendt. Wachtwoorden, identificatienummers of andere toegangsmodaliteiten die op deze site van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld. Links naar andere websites Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Bemerk dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons privacybeleid niet van toepassing is op deze websites. Het is aangewezen, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen.
Hoe neemt u contact op met ons:
Indien u vragen, commentaar of opmerkingen over ons privacybeleid heeft, of over de informatie op deze site, kunt u ons bereiken via: e-mail: info@pc-lab.be , Tel: +32 9 396 10 00 of Per post: PC-Lab, Achiel van Eechautestraat 21, 9800 Deinze, België
Wijzigingen in dit privacybeleid:
Wanneer dit privacybeleid verandert, wordt de herziene versie daarvan op deze site geplaatst. Wij raden u aan ons privacybeleid op regelmatige tijdstippen te consulteren, in het bijzonder voordat u persoonsgegevens via deze site overweegt te verstrekken.

Échte computer service!

  • De nummer 1 in België
  • Snelle service zonder wachttijd
  • 98% slaagkans
  • 7/7 bereikbaar
  • Ondersteuning door experts

Computer hulp nodig? Aarzel niet...

+32 9 396 10 00
Maandag tot donderdag van 09.00u tot 18.00u.
Vrijdag van 09.00u tot 16.00u.
Zaterdag van 10.00 tot 12.00u.
Zondag van 10.00 tot 12.00u.

Deze pagina delen


Recensies PC-Lab

Onze klanten beoordelen ons op bereikbaarheid, termijn en prijs/kwaliteit.

2023-12-14
Verheecke Dirk
Heel tevreden over het werk. Zeer vlug geholpen,( geen 2 weken wachttijd) Zeer vriendelijk, duidelijk bij uitvoering van wat hij doet en gaat doen... Zeer gelukkig dat we zo snel goed geholpen zijn ! Doe zo verder !
2022-03-21
Henri Thielens
Zeer vriendelijke ontvangst ter plaatse en vlugge bediening bij herstelling.
2021-12-22
Jelle Lintermans
Goede communicatie. Zeer goed werk geleverd. Snelle Service: Pc binnengebracht met technisch probleem en op korte tijd al direct terug met alles opgelost! Prijs is redelijk!
2021-11-22
philippe
Al een have dag mee aan het werk zonder problemen.Hartelijk dank.
» Lees alle boordelingen